భద్రత కాదు.. సాధికారత కావాలి..!

అన్నైనా, తమ్ముడైనా తన సోదరికి రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం లేదని వివరిస్తుందా వీడియో.. అదేంటి? అనుకుంటున్నారా? వివరాలు తెలియాలంటే ఇది చదివేయండి మరి..continue

Advertisements