‘నా పేరు ఎక్కడ?’ అంటున్నారు..!

అఫ్గాన్ మహిళలు తమ పేరుని పేరులా ఉపయోగించడం కోసం పోరాడుతున్నారు.మరి దానికి సంబంధించిన విశేషాలు తెలుసుకొందామా..continue

Advertisements