యాపిల్ స్ట్రుడెల్‌

బేకరీ ఐటమ్స్‌లో ఎక్కువమంది ఇష్టపడేవి పేస్ట్రీలు, పఫ్‌లు.. మరి, ఈ రెండింటినీ కలిపి ఒకటే వంటకంగా రూపొందిస్తే.. అదే స్ట్రుడెల్ అవుతుంది. యాపిల్ పండుతో దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి..recipe

Advertisements