అప్పుడు చచ్చి బతికా..!

ప్రస్తుతం నటిస్తోన్న ‘సిమ్రన్’ చిత్రీకరణలో భాగంగా అంతకంటే ఎన్నో రెట్లు భయంకరమైన అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నానని చెబుతోంది కంగన..continue

Advertisements