సమంత మరో కొత్త అడుగు..!

తెలంగాణ చేనేత పరిశ్రమకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా కొనసాగుతూ చేనేత వస్త్రాలకు తిరిగి క్రేజ్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తోంది..continue

Advertisements