నా భార్యే నా ప్రాణ స్నేహితురాలు..!

తమిళ, తెలుగు పరిశ్రమల్లో హీరోగా గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ధనుష్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ‘నా భార్యే నా ప్రాణ స్నేహితురాలు’ అంటున్నారు..continue

Advertisements