ఈ స్నేహితుల గురించి మీకు తెలుసా?

ఈ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే సందర్భంగా మీకోసం స్నేహం, స్నేహితుల గురించి చిన్న క్విజ్ పెడుతున్నాం. సెలబ్రెటీ ఫ్రెండ్‌షిప్స్, మూవీస్ గురించి మీకు ఎంతో తెలుసో తెలుసుకోండి..continue