ఆ పాటతో అధికారుల్ని ప్రశ్నించిందిలా…!

ఇటీవల ముంబై రోడ్ల గురించి తను రూపొందించి పాడిన ర్యాప్ వైరల్ కావడంతో మలిష్క ఒక్కరోజులోనే పాపులరైపోయింది. ఇంతగా వార్తల్లో నిలిచిన ఆ వైరల్ వీడియోలో ఏముంది?continue

Advertisements