పెళ్లి తర్వాత చాలా మారతాయి..!

మన సినీ పరిశ్రమల్లో పెళ్లి కాని హీరోయిన్లకు ఉన్నంత క్రేజ్ పెళ్లయిన వారికి ఉండదనే చెప్పాలి. అయితే ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడిప్పుడే మారుతోంది..continue

Advertisements