విలన్ పాత్రలు నేను చేయను..!

సాధారణంగా నటీనటులు ఎవరైనా.. ‘నటనకు, అభినయానికి అవకాశం ఉంటే చాలు.. ఏ పాత్రలోనైనా నటించడానికి సిద్ధం’ అని అంటూ ఉంటారు..continue