తప్పుల నుంచే నేర్చుకున్నా..!

తన ఆకట్టుకునే నటనతోనే కాదు.. చక్కటి ఫిట్‌నెస్‌తో, ఆకర్షించే వస్త్రధారణతో అందరి మనసులనూ దోచేస్తోంది శిల్పాశెట్టి.. నలభయ్యో పడిలో ఉన్నా..continue

Advertisements