పులుల రక్షణకు ఫ్రిదా ప్రచారం

‘స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్’ చిత్రంతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన ఫ్రిదా..continue