ఆ క్షణం మర్చిపోలేను!

చిత్రపరిశ్రమలో అడుగిడిన అనతికాలంలోనే నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అందాల తార హ్యూమా ఖురేషీ..continue

Advertisements