దగ్గుకు దండోపాయ మార్గాలివే..!

ఇంట్లో లభించే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలు దగ్గుపై ప్రభావాన్ని చూపి, సమస్య నుంచి సత్వర ఉపశమనాన్నిస్తాయి. మరి అవేంటో తెలుసుకుని మనమూ ఓసారి ప్రయత్నిద్దామా..continue

Advertisements