హసీనా కోసం శ్రద్ధ ఏం చేసిందంటే..!

శ్రద్ధా కపూర్.. ప్రస్తుతం ‘హసీనా’ చిత్రంలో హసీనా పార్కర్ వంటి మరో ఛాలెంజింగ్ పాత్రతో మన ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది..continue

Advertisements