నేను దగ్గరికెళ్తే చాలు చిరాకుపడతాడు..!

అమ్మ కరీనా ఎప్పుడూ తన బుల్లి పటౌడీని ముద్దులాడుతూ ఉంటుందట. కానీ తైమూర్‌కేమో ఇది నచ్చదని చెబుతోందీ యమ్మీ మమ్మీ..continue

Advertisements