అమ్మాయిల్ని క్రికెట్ దిశగా ప్రోత్సహించాలి..!

హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్.. ఈ ఏటి ప్రపంచకప్‌లో అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఎంతోమంది యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. అంతేకాదు.. అమ్మాయిల్ని క్రికెట్‌వైపు ప్రోత్సహించమని మనందరికీ సందేశాన్ని సైతం అందిస్తోంది..continue

Advertisements