అరి ఉండ ఎలా చేయాలో తెలుసా?

మన దగ్గరా బియ్యంతో ఎన్నో వంటకాలు చేసినా.. కేరళలో మాత్రం ఇంకా ఎక్కువ. అలా అక్కడ ప్రాచుర్యం పొందిన అరి ఉండ (బియ్యపు రవ్వ లడ్డూ) ఎలా తయారుచేయాలో తెలుసుకుందాం రండి..recipe

Advertisements