ఈ రంగాల్లో మహిళలకే జీతాలెక్కువ..

కొన్ని రంగాల్లో మాత్రం పురుషులతో పోలిస్తే.. స్త్రీలే ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారంటున్నారు కెరీర్ నిపుణులు. మరి ఆయా రంగాలేంటో తెలుసుకొందామా..continue

Advertisements