చిరాకు తెప్పించి.. నవ్విస్తున్నారు..!

మ్యూజిక్‌కి, పాటకు ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా తన కీచు గొంతుతో పాటలు పాడి యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేయడం ఆమె అలవాటు..continue

Advertisements