చూపులేకపోయినా.. స్విమ్మింగ్‌లో పతకాల పంట పండిస్తోంది..!

కోచ్ సహకరించకపోయినా.. అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినా.. అవేమీ తన ప్రతిభకు అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయాయి..continue

Advertisements