అక్కడ ఆమ్లదాడి చేస్తే.. జీవితాంతం వూచలు లెక్కబెట్టాల్సిందే..!

ఏ రోజు వార్తలు చూసినా సరే.. ఎక్కడో అక్కడ మహిళలు యాసిడ్ దాడికి గురయ్యే ఘటనలు మన దేశంలో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి..continue

Advertisements