తల్లికి కూడా తెలియకుండా పుట్టేశాడీ బిడ్డ..!

సూపర్ మార్కెట్లో పుట్టిన బిడ్డకు ప్రత్యేకంగా కూరగాయల బాస్కెట్లో ఫొటోషూట్ నిర్వహించి ప్రపంచమంతా పాపులర్‌గా మారిందా తల్లి..continue

Advertisements