ముడతల చర్మంతోనే మోడలింగ్ చేస్తోంది..!

ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి? ఆమెకి ఉన్న సమస్య ఏంటి? మోడలింగ్‌లో ఎలా రాణిస్తోంది.. మొదలైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆమె కథేంటో తెలియాల్సిందే..continue

Advertisements