ఆకట్టుకుంటున్న చిత్రకళా ప్రదర్శన

రవీంద్రభారతిలో చిత్రకళా ప్రదర్శన ఏర్పాటైంది. అందులో ప్రదర్శనకు ఉంచిన విభిన్న చిత్రాలు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి..continue

Advertisements