రోజ్‌గోల్డ్ షేడ్‌తో రమ్యంగా..!

మరి, దానిని ఎలా ఉపయోగించాలి? ఈ తరహా మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..continue

Advertisements