‘విమెన్స్ స్టడీస్’ గురించి మీకు తెలుసా?

అడుగడుగునా మహిళలపై కొనసాగుతున్న వివక్షను నిర్మూలించాలనుకుంటున్నారా? ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతోన్న మహిళలకు బాసటగా నిలవాలనుకుంటున్నారా..? continue

Advertisements