‘బాహుబలి బాక్సర్స్’ సహయజమానిగా రానా..

బాహుబలి పేరును ఓ బాక్సింగ్ టీమ్‌కి కూడా పెట్టడం విశేషం. అందులోనూ భల్లాలదేవుడిగా ఆకట్టుకున్న రానా ఈ టీమ్‌కి సహయజమానిగా వ్యవహరించడం మరింత ప్రత్యేకం అని చెప్పుకోవచ్చు..continue

Advertisements