నేను జిమ్‌కి వెళ్లేది అందుకు కాదు..!

బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఆరు నెలల్లోనే నాజూగ్గా తయారైన ఈ భామ.. తాను జిమ్‌కి వెళ్లేది స్లిమ్‌గా తయారవడానికి, జీరో సైజ్‌లోకి మారడానికి కాదని చెబుతోంది..continue

Advertisements