ఇంగ్లిష్‌లో మాట్లాడడానికి ఇబ్బందిపడ్డా..!

ప్రపంచంలోనే బోయింగ్ 777 విమానాన్ని నడిపే అతిపిన్న వయస్కురాలిగా రికార్డు సాధించింది. ఈ సందర్భంగా దివ్య జీవితం గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..continue

Advertisements