కడప నుంచి అమెజాన్ వరకు..

‘కలలు కనండి.. సాకారం చేసుకోండి..’ అని డా. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం చెప్పిన సూక్తిని నిజం చేసి చూపిస్తున్నారు శాలినీ పుచ్చలపల్లి..continue

Advertisements