ఎప్పటికీ వెండితెర ఇలవేల్పే!

ఆమె నటించిన 300వ చిత్రం ‘మామ్’ విడుదలైన సందర్భంగా ఈ వెండితెర సామ్రాజ్ఞి జీవితం గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం..continue

Advertisements