ఆమె స్ఫూర్తిని చాటేందుకే ‘మలాలా డే’..!

ఐక్యరాజ్యసమితి మలాలా పుట్టినరోజైన జులై 12న ‘మలాలా దినోత్సవం’గా ప్రకటించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మలాలాడేని జరుపుకొంటున్న నేపథ్యంలో దీని గురించి కొన్ని విశేషాలు..continue

Advertisements