రియా నన్నే కావాలనుకుంది..!

ప్రసవమై కేవలం ఆరునెలలే అయినా.. నాజూగ్గా, అందంగా మారిపోయి.. అప్పుడే తిరిగి తన సినిమా షూటింగ్‌లు ప్రారంభించేసింది బాలీవుడ్ బ్యూటీ కరీనా..continue

Advertisements