ఆ సమయంలో ఒకరోజు సెలవు తీసుకోవచ్చట..!

నెలసరి సమయంలో మహిళల్లో ఎన్నో మార్పులు కనిపిస్తాయి. మాటిమాటికీ మూడ్ మారిపోవడం.. నడుము, పొత్తికడుపు భాగంలో భరించలేనంత నొప్పి రావడం..continue

Advertisements