ఇద్దరు పిల్లలు చాలు!

అధిక జనాభా.. దీనివల్ల వాతావరణ కాలుష్యం పెరగడం, భూతాపం, వనరులు అంతరించిపోవడం.. ఇలా రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న జనాభా వల్ల…continue

Advertisements