‘డ్రగ్స్’ వలలో పడకుండా..!

సుందర్ పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. పదో తరగతి కదా.. తన గదిలో తలుపులు వేసుకొని చదువుకుంటున్నాడేమో అనుకున్నారు పేరెంట్స్.. అయితే అతడు మత్తుపదార్థాలకు బానిసయ్యాడని తెలుసుకొని హతాశులయ్యారు..continue

Advertisements