ఆభరణాలు… అదిరెన్..

బంజారాహిల్స్‌లోని కలశ స్టోర్‌లో వజ్రాభరణాల ప్రదర్శన ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్ జెన్నీ, సిమ్రత్‌లు..continue

Advertisements