అంతమాత్రానికే పోలికలున్నాయంటే ఎలా?

అలియా భట్.. ‘హైవే’, ‘2స్టేట్స్’, ‘ఉడ్‌తా పంజాబ్’ వంటి చిత్రాల్లో తన నటనకు మంచి పేరుతో పాటు అవార్డులను కూడా మూటగట్టుకుందీ బ్యూటీ..continue

Advertisements