కూతురి కోసం ఏదైనా చేస్తుందీ ‘మామ్’!

నిజ జీవితంలో ఇద్దరు టీనేజీ పిల్లలకు తల్లయిన శ్రీదేవి ఈ చిత్రంలోనూ ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లిగా కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో మామ్ చిత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..continue

 

Advertisements