క్లాసిక్ మిసెస్ ఇండియాగా హైదరాబాదీ..

‘అవకాశం అన్ని సందర్భాల్లోనూ రాదు.. వచ్చినప్పుడు దాన్ని వదులుకోకూడదు’ – ఈ ఏడాది క్లాసిక్ మిసెస్ ఇండియాగా ఎంపికైన మమతా త్రివేది పాటించే సూత్రమిది..continue

Advertisements