తన చేతి వంటతో మోదీని మెప్పించారు!

ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో నరేంద్రమోదీకి సైతం ఆమే స్వయంగా వంటకాలు సిద్ధం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొందామా..continue

Advertisements