మొబైల్స్ దుకాణాన్ని ప్రారంభించిన క్యాథరిన్

ఒంగోలు అద్దంకి బస్టాండ్ సమీపంలో నూతనంగా ఏర్పాటుచేసిన మొబైల్స్ దుకాణాన్ని సినీ నటి క్యాథరిన్ ట్రెసా ప్రారంభించింది..continue

Advertisements