కడుపుతోనే వింబుల్డన్ ఆడుతోంది..

ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్‌లో గర్భంతో ఆడి టైటిల్‌ను గెలుచుకొంది సెరెనా విలియమ్స్. అప్పటికి ఆమె ఎనిమిది వారాల గర్భిణి అని తెలిసి ఆశ్చర్యపోవడం క్రీడాలోకం వంతయ్యింది..continue

Advertisements