తన లక్షణాలు సగమొచ్చినా చాలు..!

సూర్య-జ్యోతిక.. దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో ఎక్కువమంది ఆరాధించే జంటల్లో వీరు ముందుంటారు. పదకొండేళ్ల క్రితం..continue

Advertisements