అలా ఉంటే ఫిట్‌గా ఉన్నట్లే..

తన అందచందాలు, అభినయంతోనే కాదు.. తనదైన ఫిట్టెస్ట్ బాడీతో ఎంతోమంది అభిమానుల మనసు చూరగొంది ఎలోన్ సుందరి బిపాసా బసు..continue

Advertisements