బ్యూటీ క్రీమ్‌లు వాడుతున్నారా?

బ్యూటీ క్రీమ్‌లు వాడుతున్నారా?తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయనే కారణంతో లేదా చర్మం తెల్లగా అవుతుందనే భావనతో ఫెయిర్‌నెస్ క్రీమ్‌లను వాడుతున్నారు. ఇబ్బందులు కొని తెచ్చుకొంటున్నారు..continue

Advertisements