అమర్‌నాథ్ వరకు సైకిల్ తొక్కేస్తా!

మహారాష్ట్రకు చెందిన రేఖ జోకలేకర్ అనే 70 ఏళ్ల బామ్మ మాత్రం కేవలం సైకిల్ తొక్కడమే కాదు.. దానిపైన ఏకంగా సాహసయాత్రే మొదలుపెట్టింది..continue

Advertisements