ఈద్ ముబారక్!

ఆత్మప్రక్షాళన కోసం త్రికరణశుద్ధిగా నెలంతా ఉపవాస దీక్ష చేసి, ముగింపు ఉత్సవాన్ని ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్ పండగ) రూపంలో జరుపుకొంటున్న వేళ, ఈ పండగ గురించి మరిన్ని వివరాలు మీ కోసం…continue