ఆ అవకాశం వస్తే సంతోషమే..!

బాలీవుడ్‌లో ఎన్నేళ్లు గడిచినా వన్నెతగ్గని నాయిక శ్రీదేవి.. ఈ యమ్మీ మమ్మీ ఇప్పుడు ‘మామ్’ చిత్రం ద్వారా మన ముందుకు రానున్న సంగతి తెలిసిందే..continue

Advertisements